50 mln euro kary dla Google za naruszenie RODO

Francuski organ nadzorczy (CNIL, z fr. Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) 21 stycznia 2019 r., po przeprowadzeniu postępowania, w tym po analizie stron internetowych Google, postanowił nałożyć administracyjną karę pieniężną na Google LLC, z tytułu niewłaściwego sposobu przekazywania swoim użytkownikom informacji wymaganym przez RODO. Francuski organ nadzorczy (odpowiednik Prezesa Urzędu Ochrony Danych) zakwestionował przejrzystość przekazywanych informacji (aby uzyskać wszystkie informacje wymagane przez RODO użytkownik musi kliknąć w odesłania do innych dokumentów) oraz jasność informacji (język komunikacji nie był prosty i zrozumiały). Zakwestionowany również został sposób zbierania zgód. CNIL nałożył na Google LLC karę w wysokości 50 mln euro.

Pełna treść decyzji TUTAJ (w języku francuskim).

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych udzieli Państwu dr Ewa Boryczko (ewa.boryczko@bsjp.pl).