Adw. Dominik Sołtysiak prelegentem na seminarium "Przyszłość kogeneracji w Polsce"

11 kwietnia br. we Wrocławiu w ramach targów "InEnerg" odbędzie się seminarium "Przyszłość kogeneracji w Polsce''. Podczas tego wydarzenia adw. Dominik Sołtysiak przedstawi prezentację pt. "Modele współpracy inwestorów z gminami przy rozwoju projektów kogeneracji".

Na seminarium omówione zostaną m.in. obecny stan kogeneracji w Polsce, szanse i kierunki rozwoju, ramy prawne, a także możliwości wykorzystania tej technologii w biogazowniach rolniczych.

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli energetyki konwencjonalnej, szeroko rozumianego przemysłu, oczyszczalni ścieków, biogazowni, spalarni odpadów, zakładów utylizacji odpadów, firm technologicznych, aquaparków, szpitali i wszystkich podmiotów zainteresowanych tematyką kogeneracji.

*adw. Dominik Sołtysiak jest ekspertem w zakresie prawa energetycznego i ochrony środowiska. Od 2007 roku współpracuje z kancelarią BSJP, w której kieruje departamentem prawa energetycznego i prawa ochrony środowiska.

Załącznik

seminarium-program.pdf