Alicja Mizerska poprowadziła szkolenie z rękojmi na rynku deweloperskim

Radca prawny Alicja Mizerska była jednym z ekspertów szkolenia "Rękojmia na rynku deweloperskim" zorganizowanego przez ProAbility. 8 października ekspert kancelarii poprowadziła część poświęconą rękojmi w kontekście obowiązujących terminów.

Podczas swojego wystąpienia mec. Mizerska omówiła najnowsze orzecznictwo w tym zakresie, a także wyjaśniła, od kiedy biegnie rękojmia w zakresie lokali mieszkaniowych, kiedy można zgłaszać wady oraz kiedy następuje przedawnienie rękojmi. Radca prawny szczególną uwagę poświęciła analizie porównawczej rękojmi i gwarancji.

Szczegółowych informacji na temat rękojmi i gwarancji w procesie budowlanym udzieli Państwu mec. Alicja Mizerska (alicja.mizerska@bsjp.pl).