Ateny: Kongres INSOL Europe 2018

W dniach 4-7 października w Atenach odbyła się 37. edycja kongresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego "INSOL Europe Annual Congress 2018: Breaking the chains". Organizatorem wydarzenia jest INSOL Europe, międzynarodowe stowarzyszenie prawa upadłościowego, skupiające specjalistów zajmujących się problematyką upadłości oraz restrukturyzacji.

Uczestnicy kongresu rozmawiali m.in. o nowelizacji unijnego prawa upadłościowego, tj. proponowanej przez Komisję Europejską dyrektywy dotyczącej ram restrukturyzacji zapobiegawczej, w tym także w kontekście komunikacji i współpracy pomiędzy sądami UE w sprawach transgranicznych. Atrakcyjne ze względu na swoją różnorodność liczne panele dyskusyjne podejmowały kwestie od Brexitu po wpływ nowych technologii na pracę praktyków i sądów upadłościowych.

W kongresie uczestniczyła dr Katarzyna Domańska-Mołdawa, adwokat, partner w kancelarii BSJP, specjalistka w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz bankowości i finansów. Dr Katarzyna Domańska-Mołdawa jest współautorką m.in. książki pt. "Restrukturyzacja, reorganizacja, upadłość. Międzynarodowe publikacje na temat bieżących zagadnień. Szósty Rocznik Krakowskiego Forum Prawa" [tytuł oryginalny: "Sanierung, Reorganisation, Insolvenz. Internationale Beiträge zu aktuellen Fragen. Sechstes Jahrbuch des Krakauer Forums der Rechtswissenschaften"], w której wraz z Dr Romaną Cierpial-Magnor (Instytut FOWI) opracowała rozdział pt. "Wybrane zagadnienia procesu restrukturyzacji i reorganizacji w Polsce w świetle projektu dyrektywy UE w sprawie zapobiegawczych środków restrukturyzacyjnych", książki pt. "Zabezpieczenia rzeczowe kredytów przy upadłości w Europie Środkowej i Wschodniej" [tytuł oryginalny: "Dingliche Kreditsicherheiten in der Insolvenz in Mittel- und Osteuropa"], w której rozdział pt. "Zabezpieczenia kredytów przy upadłości w Polsce. Sytuacja prawna zabezpieczonych wierzycieli" ponownie zredagowała wspólnie z Dr Romaną Cierpial-Magnor oraz artykułu w podręczniku Wirtschaft und Recht in Osteuropa WiRO 2016, Zeszyt 12, pt. "Zabezpieczenia rzeczowe wierzycieli w nowym polskim prawie upadłościowym".

W roku 2018 dr Katarzyna Domańska-Mołdawa została przyjęta w poczet członków INSOL Europe.