Aukcje Energii na 2018 rok dla Elektrowni Wiatrowych oraz Fotowoltaiki ogłoszone

Przedstawiciele branży wiatrowej i fotowoltaicznej mogą już zacząć ostateczne przygotowywania do aukcji sprzedaży energii. Terminy tych aukcji właśnie ogłosił Urząd Regulacji Energetyki.

W dniu 5 listopada 2018 roku zostanie przeprowadzona oczekiwana od dłuższego czasu przez branżę energetyki wiatrowej aukcja sprzedaży energii wytworzonej w nowych instalacjach o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na lądzie.
 
Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze tej aukcji przez wytwórców zlokalizowanych w Polsce, to 45 mln MWh oraz 15.750 mln zł

Cena referencyjna, czyli najwyższa dopuszczalna wartość oferty, dla instalacji wykorzystujących wyłącznie energię wiatru to 350 zł/MWh. W wyniku powyższej aukcji planowane jest zakontraktowanie sprzedaży energii elektrycznej z instalacji wykorzystujących wyłączenie energię wiatrową o łącznej mocy 1.000 MW. 

W dniu 12 listopada 2018 roku odbędzie się natomiast aukcja, która budzi szczególne zainteresowania branży fotowoltaicznej. Aukcja ta jest dedykowana dla nowych instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na lądzie lub energię promieniowania słonecznego.

Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych w Polsce, to 16 mln MWh oraz 6 243 mln zł. W tym przypadku cena referencyjna dla instalacji fotowoltaicznej poniżej 1 MW do 420 zł/MWh. Planowana do zakontraktowania łączna moc przyłączeniowa instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW ma wynieść maksymalnie 750 MW.

Prezes URE zawraca szczególną uwagę, że oferta złożona w aukcji w 2018 roku wiąże uczestnika aukcji i nie może zostać zmodyfikowana ani wycofana. Zgodnie z ogłoszeniem obydwie aukcje będą przeprowadzana za pośrednictwem platformy IPA.

Poza wspomnianymi aukcjami odbędą się jeszcze aukcje w dniach, 7, 13, 14, 19 i 20 listopada 2018 roku, w których będą mogły uczestniczyć m.in. instalacje hybrydowe, wykorzystujące biogaz rolniczy, współspalanie. 

Prawnicy BSJP na bieżąco będą omawiać wyniki akcji podczas odbywającej się w dniach od 6 do 9 listopada 2018 roku konferencji Windenergietage w Listnow.

Więcej informacji proszę szukać na https://windenergietage.de/2018/.