Bardzo ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Będzie można ubiegać się o zwrot podatku od nieruchomości

W wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wydanego w dniu 13 grudnia 2017 r. (sygn. SK 48/15) przedsiębiorca, który jest w posiadaniu obiektów budowlanych spełniających przesłanki uznania za budynki, a co do których zachodziła wątpliwość czy nie stanowią budowli (np. stacje transformatorowe, telekomunikacyjne, silosy itp.), uprawniony jest w ciągu 30 dni od publikacji orzeczenia (co jeszcze nie nastąpiło) do złożenia wniosku o zwrot nadpłaty za lata 2012-2017 ewentualnie do złożenia w terminie miesiąca od publikacji orzeczenia TK wniosku o wznowienie sprawy podatkowej zakończonej ostateczną decyzją.

Kancelaria chętnie pomoże nie tylko z analizą obiektów, które powinny być budynkami, ale także z przygotowaniem wniosków nadpłatowych oraz wznowieniowych. Kancelaria zaleca swoim klientom aby jeszcze w tym roku, ze względu na przedawnienie zobowiązań roku 2012, dokonali weryfikacji zasad opodatkowania obiektów, co do których zachodziła wątpliwość czy nie stanowią budowli.

Więcej informacji udzielą Państwu adw. / doradca podatkowy  Rafał Lewandowski (rafał.lewandowski@bsjp.pl) oraz r. pr. / doradca podatkowy Patrycja Zdanowicz-Pastuszak (patrycja.zdanowicz-pastuszak@bsjp.pl).