Berlin: Seminarium "Instalacje OZE w Polsce"

vdpPfandbrief oraz Kancelaria BSJP zapraszają serdecznie na seminarium

"Instalacje OZE w Polsce (Erneuerbare Energie-Anlagen Polen)"

14 września 2016 r. w Berlinie.

Rynek odnawialnych źródeł energii w Polsce dotknęły obecnie kolejne istotne zmiany. Wiąże się to z wejściem w życie dnia 1 lipca 2016 roku kompleksowej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. W konsekwencji wprowadzonych zmian dotychczas obowiązujący mechanizm wsparcia w postaci zielonych certyfikatów został zastąpiony systemem aukcyjnym. Nowością mają być tzw. klastry oraz spółdzielnie energetyczne.

Z kolei uruchomione przed 1 lipca 2016 roku instalacje OZE, wśród których prym wiodą przemysłowe farmy wiatrowe, pozostaną w dotychczasowym systemie wsparcia bez możliwości sprzedaży wytworzonej energii w ramach aukcji. Nie bez znaczenia dla dalszego rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce pozostaje wejście w życie z dniem 15 lipca 2016 roku ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Ta ostatnia ustawa wprowadza, podobnie jak jest to na terenie Bawarii, tzw. zasadę "10 H", ograniczającą lokalizację elektrowni wiatrowych od nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkalne.

Jak będzie wyglądała najbliższa przyszłość rynku OZE w Polsce w najbliższym czasie? 
Jakie będą konsekwencje gospodarcze dla inwestorów i podmiotów finansujących istniejące i przyszłe instalacje OZE w Polsce? 
Z jakich instrumentów prawnych mogą skorzystać inwestorzy, aby dostosować projekty do aktualnych warunków?

Na te pytania odpowiedzą prawnicy z kancelarii BSJP podczas seminarium PfandbriefAkademie 14 września 2016 roku w Berlinie. Na seminarium będzie można zdobyć kompleksowe informacje dotyczące nowych warunków prawnych i ekonomicznych związanych z budową, finansowaniem i państwowym wsparciem instalacji OZE w Polsce. Wystąpienia będą dotyczyły z jednej strony warunków dla istniejących i nowych inwestycji zgodnie z aktualnym stanem prawnym, m.in. 
 • źródeł przychodów, 
 • warunków wsparcia, 
 • prawa budowlanego, oceny oddziaływania na środowisko, 
 • przyłączenia do sieci, 
 • zamknięcia finansowego (financial close); 
zaś z drugiej strony ekonomicznych i prawnych warunków podmiotów finansujących - w skrócie: 
 • rodzaje kredytów, 
 • zabezpieczenia, takie jak zastaw i przelew praw, 
 • sprawy związane z ubezpieczeniami, 
 • dokumentacja kredytowa, 
 • badanie due diligence, 
 • sprawy techniczne, 
 • zwłoka (event of default) i jej następstwa prawne.

Seminarium odbędzie się w języku niemieckim.

PROGRAM WYDARZENIA

REJESTRACJA

Szczegółowe informacje można pobrać tutaj.

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium.