Bruksela: 7. edycja kongresu "European Insolvency & Restructuring Congress"

W dniach 28-29 czerwca 2018 r. w Brukseli odbędzie się 7. edycja kongresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego "European Insolvency & Restructuring Congress". Organizatorami wydarzenia są Deutscher Anwaltverein, INSOL Europe oraz forum niezależnych ekspertów ds. restrukturyzacji i postepowań naprawczych ReTurn.

Zasadnicza część debaty będzie się koncentrować wokół nowelizacji unijnego prawa upadłościowego, tj. proponowanej dyrektywy dotyczącej ram restrukturyzacji zapobiegawczej. Z kolei na warsztatach omówione zostaną m.in. wyzwania związane z cyfryzacją i technologią prawniczą w zakresie restrukturyzacji i niewypłacalności, kwestie związane z restrukturyzacją obligacji zgodnie z przepisami prawa austriackiego i niemieckiego, czy kwestie związane z sądowym i pozasądowym dochodzeniem praw zabezpieczonych wierzycieli.

W kongresie uczestniczyć będzie dr Katarzyna Domańska-Mołdawa, partner w kancelarii BSJP, specjalistka w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz bankowości i finansów. Jest autorką m.in. książki pt. "Zabezpieczenia rzeczowe kredytów przy upadłości w Europie Środkowej i Wschodniej" [tytuł oryginalny: "Dingliche Kreditsicherheiten in der Insolvenz in Mittel- und Osteuropa"]. Wraz z Dr Romaną Cierpial-Magnor (Instytut FOWI) opracowała rozdział pt. "Zabezpieczenia kredytów przy upadłości w Polsce. Sytuacja prawna zabezpieczonych wierzycieli".

Więcej informacji nt. konferencji znajdą Państwo w załączniku.

Załącznik

programm eirc 2018.pdf