BSJP partnerem 4. Konferencji Inwestycje na Rynku Nieruchomości Komercyjnych

22 maja 2018 r. w Warszawie odbędzie się 4. Konferencja Inwestycje na Rynku Nieruchomości Komercyjnych. Kancelaria BSJP jest partnerem wspierającym wydarzenia.

Tematem przewodnim konferencji będzie analiza silnych i słabszych stron polskiego rynku inwestycyjnego.

W programie znajdą się między innymi takie zagadnienia jak:

  • Makroekonomiczne i polityczne otoczenie Polski i jego wpływ na rozwój sytuacji w kraju
  • Atrakcyjność inwestycyjna Polski pod względem lokalizacji w centrum kontynentu oraz jakości i ilości produktu
  • Zmiany prawno-podatkowe a rynek inwestycji w nieruchomości
  • W jaki sposób zmiany w prawie wpływają na atrakcyjność inwestycji w nieruchomości komercyjne? Jak rynek radzi sobie w dynamicznym otoczeniu legislacyjnym?
  • Inne alternatywne produkty inwestycyjne

Odbędzie się również dyskusja przy stołach tematycznych. Formuła ta pozwala na swobodną wymianę doświadczeń w tematach zidentyfikowanych jako ważne dla rynku nieruchomości w roku 2018. Podczas tegorocznej edycji będą to:

Stoliki A - rynek biurowy
Stoliki B - rynek handlowy
Stoliki C - rynek magazynowy
Stoliki D - rynek mieszkaniowy

W konferencji weźmie udział m.in. adw. dr Katarzyna Domańska-Mołdawa i r. pr. Jarosław Sroka.

Więcej informacji tutaj.