BSJP w restrukturyzacji na ponad 750 milionów euro

Kancelaria BSJP doradzała pożyczkodawcom w procesie udzielenia i zabezpieczenia pożyczki w ramach restrukturyzacji zadłużenia Grupy Hemisphere na kwotę ponad 750 mln euro.

Zespół BSJP doradzał w zakresie wszystkich aspektów prawa polskiego związanych z dokumentacją transakcyjną, jak również ustanowieniem stosownych zabezpieczeń na majątku Grupy (w tym przeprowadził badanie due diligence).

Pracami zespołu doradzającego przy transakcji kierowała Partner Alina Szarlak, koordynował dr Grzegorz Wąsiewski, Senior Associate.