Czy opłata emisyjna wesprze paliwa alternatywne?

W dniu 20 marca 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, której celem jest stworzenie systemu wsparcia dla rozwoju rynku oraz infrastruktury paliw alternatywnych w transporcie. 

W związku z tym Ministerstwo Energii zaproponowało utworzenie funduszu celowego: Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. 

Kto będzie dysponentem Funduszu, kim będą potencjalni beneficjenci oraz projekty, jakie mogą zostać nim objęte (pod warunkiem zgodności przepisów z zasadami udzielania pomocy publicznej), a także zasady udzielania wsparcia dla portalu Biznes Alert komentuje r. pr. dr Grzegorz Wąsiewski.

Artykuł dostępny tutaj.