Debata: Zmiany umów w sprawie zamówienia w dobie wojny, inflacji i pandemii

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych wspólnie z Wydawnictwem Wiedza i Praktyka zorganizowali debatę poświęconą zmianom w umowach o zamówienia publiczne, jakie zaszły w wyniku kryzysu postpandemicznego, wojny w Ukrainie oraz wzrostu inflacji. Wydarzenie współprowadził mec. Jarosław Sroka.

Podczas spotkania omówiono problemy związane m.in. z:

  • dokumentowaniem wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, wojną w Ukrainie oraz wzrastającą inflacją na należyte wykonanie umowy,
  • możliwością wykorzystania klauzul przeglądowych,
  • adekwatnością klauzul waloryzacyjnych,
  • dopuszczalnością umownej zmiany wynagrodzenia wykonawcy w kontraktach niezawierających klauzuli waloryzacyjnej,
  • pozasądowym rozwiązywaniem sporów pomiędzy wykonawcami a zamawiającymi w związku z nadzwyczajnym wzrostem cen i kosztów realizacji zamówienia,
  • odpowiedzialnością zamawiającego w świetle dyscypliny finansów publicznych za niezawarcie ugody.

Ze szczegółami wydarzenia mogą się Państwo zapoznać TUTAJ.