Dokumentacja cen transferowych - kogo dotyczy nowy obowiązek?

Chcielibyśmy uprzejmie zwrócić uwagę, że rozliczenie roczne za 2017 r. objęte już jest nowymi regulacjami dotyczącymi obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych. Każdy polski podmiot osiągający roczne przychody lub koszty w wysokości przewyższającej 2.000.000 EUR i prowadzący transakcje z podmiotami powiązanymi o określonej wartości, będzie zobowiązany do przygotowania dokumentacji cen transferowych.

Szczegóły w załączniku.

Więcej informacji udzielą Państwu adw. / doradca podatkowy Rafał Lewandowski (rafał.lewandowski@bsjp.pl) oraz r. pr. / doradca podatkowy Patrycja Zdanowicz-Pastuszak (patrycja.zdanowicz-pastuszak@bsjp.pl).

Załącznik

bsjp_newsletter_17.pdf