Dominik Sołtysiak na 6. edycji konferencji Wind & Maritim

W dniach 17-18 maja 2017 r. w Rostock w Niemczech odbyła się 6. edycja konferencji Wind & Maritim, której tematyka oscylowała wokół rynkowych i technologicznych trendów w przedmiocie energii wiatrowej oraz gospodarki morskiej.

Mec. Dominik Sołtysiak pierwszego dnia konferencji wystąpił w prelekcji pt. "Prawne działania optymalizacyjne dot. istniejących i nowych projektów farm wiatrowych w Polsce w świetle systemu aukcyjnego oraz ustawy o inwestycjach w farmy wiatrowe".