Dyrektywy UE a zmiany w Prawie Zamówień Publicznych: BSJP patronem merytorycznym warsztatu Pulsu Biznesu

18 kwietna 2016 r. wejdą w życie zmiany w zakresie prawa zamówień publicznych, które znacząco wpłyną na sytuację zarówno zamawiających, jak i wykonawców.

Z myślą o potrzebach uczestników rynku zamówień publicznych wynikających z przedmiotowych zmian legislacyjnych Puls Biznesu i kancelaria BSJP przygotowali warsztat:

Najnowsze zmiany Prawa Zamówień Publicznych w świetle implementacji Dyrektyw UE,

który odbędzie się 10 maja 2016 r.
w Warszawie.

Nasi prelegenci - prawnicy z kancelarii BSJP - przedstawią Państwu 100% niezbędnej wiedzy, odpowiedzą na wszystkie zachodzące zmiany, dadzą konkretne rozwiązania i będą do Państwa dyspozycji celem dalszej dyskusji. 

Podczas warsztatu omówione zostaną wszystkie kluczowe tematy, m.in.:
  • Zmiany w zakresie podmiotowym stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych
  • Obowiązkowa komunikacja elektroniczna między wykonawcą i zamawiającym
  • Składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu poprzez profil nabywcy
  • Opis przedmiotu zamówienia na podstawie przepisów nowej Dyrektywy
  • Warunki udziału w postępowaniu (kwalifikacja podmiotowa wykonawców)
  • Kryteria oceny ofert i rażąco niska cena
  • Podwykonawstwo w świetle nowej dyrektywy klasycznej
  • Zmiany w zakresie środków ochrony prawnej

Program warsztatu
Rejestracja

Do zobaczenia podczas warsztatu!

Więcej informacji na temat warsztatu udzieli Państwu mec. Jarosław Sroka, e-mail: jaroslaw.sroka@bsjp.pl.