Eksperci kancelarii prelegentami 27. edycji Windenergietage w Linstow

Od 6 do 8 listopada 2018 r. w Listow odbywać się będą cykliczne targi Windenergietage, poświęcone energii wiatrowej. Drugiego dnia targów swoje prelekcje wygłoszą specjaliści BSJP z zakresu inwestycji energetycznych: adwokat Maciej Prusak oraz adwokat Dominik Sołtysiak.

Wykład mec. Prusaka poświęcony będzie politycznym ryzykom inwestycyjnym dotyczącym energii odnawialnej w Polsce ("Politische Investitionsrisiken bei den Projekten der erneuerbaren Energien in Polen"), natomiast wystąpienie mec. Sołtysiaka będzie omawiało aktualne i planowane zmiany w ustawie OZE oraz scenariusze rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce do 2021 r. ("Szenarien für die Entwicklung der Windenergiebranche in Polen bis 2021 -aktuelle und geplante Änderungen zu dem EEQGesetz"). Obie prezentacje zostaną wygłoszone w ramach panelu poświęconego alternatywnym rynkom i inwestycjom, w bloku dotyczącym aktywności w krajach Unii Europejskiej.