Elektromobilność - szanse i wyzwania dla polskiego rynku

W dniu 22 lutego 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Implementuje ona dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, której celem jest zminimalizowanie zależności od ropy naftowej oraz zmniejszenie odziaływania transportu na środowisko. 

Nowe regulacje oznaczają wiele wyzwań, ale także wiele potencjalnych możliwości rozwoju dla uczestników polskiego rynku energii i paliw.

Jednym z elementów Ustawy jest stworzenie odpowiedniej infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych, aby jej dostępność zachęcała do korzystania z nich. Przyjęto założenie, że infrastruktura do ładowania pojazdów rozwijać się będzie na zasadach rynkowych, bez konieczności ingerencji państwa.

Na łamach Cire.pl - Centrum Informacji o Rynku Energii założenia ustawy oraz szanse i wyzwania związane z wprowadzeniem jej założeń w życie analizuje r. pr. dr Grzegorz Wąsiewski.

Artykuł dostępny tutaj.