"Getting the Deal Through: Vertical Agreements 2016" - prawnicy BSJP autorami rozdziału o Polsce

Prawnicy z kancelarii BSJP, Krzysztof Kowalczyk oraz Jan Maciejewski, są autorami rozdziału dotyczącego Polski w tegorocznej edycji raportu "Getting the Deal Through: Vertical Agreements", wydawnictwa Buisness Law Review.

Publikacja stanowi przegląd przepisów prawa ochrony konkurencji regulujących porozumienia wertykalne w ponad 30 jurysdykcjach na świecie, w tym omawia m.in. źródła prawa antymonopolowego, które stosuje się do ograniczeń wertykalnych, rodzaje ograniczeń wertykalnych podlegających przepisom takiego prawa, organy odpowiedzialne, regulacje sektorowe oraz wyjątki o charakterze ogólnym dla każdego z omawianych systemów prawa.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem "Getting the Deal Through: Vertical Agreements 2016".

Więcej informacji na temat publikacji udzielą Państwu Krzysztof Kowalczyk oraz Jan Maciejewski.