Gospodarka i Prawo w Europie Wschodiej: 132. Aktualizacja WIRO wyd. C.H. BeckHandbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa
(Gospodarka i Prawo w Europie Wschodniej, WiRO), to praca zbiorowa, której poszczególne aktualizacje ukazują się cyklicznie nakładem wydawnictwa C.H. Beck.

Skierowana do zachodnich inwestorów i nie tylko, WiRO ma formę przewodnika z wymiennymi stronami, który dostarcza informacji na temat zmian uwarunkowań gospodarczo-prawnych w następujących dziesięciu krajach Europy Środkowej i Wschodniej:

- Bułgaria
- Chorwacja
- Polska
- Rumunia
- Rosja
- Słowacja
- Słowenia
- Czechy
- Ukraina
- Węgry

Redaktorem naczelnym części dotyczącej Polski jest Dr. Jörn Brockhuis z kancelarii BSJP. 

W 132. aktualizacji WiRO (część dotycząca Polski) zaktualizowany został rozdział autorstwa pana Macieja Prusaka i pani Patrycji Hirsch dotyczący karalności osób prawnych - "podmiotów zbiorowych". Rozważono m.in. kwestię uwzględnienia przepisów w sprawie karalności osób prawnych w przypadku spółek o kapitale zagranicznym. Ponadto liczne zmiany wprowadzono w rozdziale E zawierającym wzory umów: zaktualizowano umowę spółki, najmu, umowę o pracę, umowę dotyczącą usług budowlanych czy w sprawie nieruchomości. Skorygowany został również wykaz adresów. Poza tym aktualizacja obejmuje pierwszą połowę polskiej ustawy restrukturyzacyjnej z 2015 roku.

Zapraszamy do lektury.

Więcej informacji na temat publikacji udzieli Państwu Dr. Jörn Brockhuis, e-mail: joern.brockhuis@bsjp.pl.
SaveSave SaveSave SaveSave