Gospodarka i Prawo w Europie Wschodniej: 124. aktualizacja WiRO wyd. C.H. Beck

Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa (Gospodarka i Prawo w Europie Wschodniej, WiRO), to praca zbiorowa, której poszczególne aktualizacje ukazują się cyklicznie nakładem wydawnictwa C.H. Beck.

Skierowana do zachodnich inwestorów i nie tylko, WiRO ma formę przewodnika z wymiennymi stronami, który dostarcza informacji na temat zmian uwarunkowań gospodarczo-prawnych w następujących dziesięciu krajach Europy Środkowej i Wschodniej:

- Bułgaria
- Chorwacja
- Polska
- Rumunia
- Rosja
- Słowacja
- Słowenia
- Czechy
- Ukraina
- Węgry

Redaktorem naczelnym części dotyczącej Polski jest Dr. Jörn Brockhuis z kancelarii BSJP. 

Ostatnia, 124. aktualizacja WiRO obejmuje w części polskiej rozdział D.VI dotyczący odpowiedzialności za produkt i ochrony konsumentów autorstwa Tiny de Vries. Znowelizowane zostały również następujące ustawy: ustawa o nabywaniu nieruchomości przez obcokrajowców, ustawa o międzynarodowym prawie prywatnym, ustawa o prawach konsumenta oraz ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów.

Zapraszamy do lektury.

Więcej informacji na temat publikacji udzieli Państwu Dr. Jörn Brockhuis, e-mail: joern.brockhuis@bsjp.pl