Gospodarka i Prawo w Europie Wschodniej: 125. aktualizacja WiRO wyd. C.H. Beck

Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa (Gospodarka i Prawo w Europie Wschodniej, WiRO), to praca zbiorowa, której poszczególne aktualizacje ukazują się cyklicznie nakładem wydawnictwa C.H. Beck.

Skierowana do zachodnich inwestorów i nie tylko, WiRO ma formę przewodnika z wymiennymi stronami, który dostarcza informacji na temat zmian uwarunkowań gospodarczo-prawnych w następujących dziesięciu krajach Europy Środkowej i Wschodniej:

- Bułgaria
- Chorwacja
- Polska
- Rumunia
- Rosja
- Słowacja
- Słowenia
- Czechy
- Ukraina
- Węgry

Redaktorem naczelnym części dotyczącej Polski jest Dr. Jörn Brockhuis z kancelarii BSJP. 

W 125. aktualizacji WiRO (część dotycząca Polski) zostały kompleksowo opracowane i zaktualizowane rozdziały dotyczące prawa spółek, prawa kartelowego oraz prawa procesowego, arbitrażowego, egzekucyjnego i upadłościowego. Licznymi zmianami objęta została również ustawa o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych. W zakresie prawa spółek znajdziemy nowe regulacje odnośnie pokrycia kapitału udziałowego przy wpisie do rejestru, składu Rady Nadzorczej oraz obowiązków Zarządu względem Urzędu Skarbowego. Przepisy prawa kartelowego zostały dostosowane do dyrektywy UE obejmującej współpracę w sprawach ochrony konsumentów, która potwierdza zmianę definicji przedsiębiorcy.

Zapraszamy do lektury.

Więcej informacji na temat publikacji udzieli Państwu Dr. Jörn Brockhuis, e-mail: joern.brockhuis@bsjp.pl