Gospodarka i Prawo w Europie Wschodniej: 126. aktualizacja WiRO wyd. C.H. Beck

Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa (Gospodarka i Prawo w Europie Wschodniej, WiRO), to praca zbiorowa, której poszczególne aktualizacje ukazują się cyklicznie nakładem wydawnictwa C.H. Beck.

Skierowana do zachodnich inwestorów i nie tylko, WiRO ma formę przewodnika z wymiennymi stronami, który dostarcza informacji na temat zmian uwarunkowań gospodarczo-prawnych w następujących dziesięciu krajach Europy Środkowej i Wschodniej:

- Bułgaria
- Chorwacja
- Polska
- Rumunia
- Rosja
- Słowacja
- Słowenia
- Czechy
- Ukraina
- Węgry

Redaktorem naczelnym części dotyczącej Polski jest Dr. Jörn Brockhuis z kancelarii BSJP. 

W 126. aktualizacji WiRO (część dotycząca Polski) zaktualizowany został rozdział dotyczący prawnych warunków ramowych. Oprócz szczegółowego przedstawienia systemu prawnego i praktyki prawnej artykuł zawiera istotne informacje dotyczące m.in. wyboru siedziby i partnera, rekrutacji personelu oraz kierowania państwem i ewentualnych wymogów uzyskania zezwoleń. Licznymi zmianami i uzupełnieniami objęty został kodeks postępowania cywilnego oraz ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

Zapraszamy do lektury.

Więcej informacji na temat publikacji udzieli Państwu Dr. Jörn Brockhuis, e-mail: joern.brockhuis@bsjp.pl