Gospodarka i Prawo w Europie Wschodniej: 137. aktualizacja WiRO wyd. C.H. Beck

Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa (Gospodarka i Prawo w Europie Wschodniej, WiRO), to praca zbiorowa, której poszczególne aktualizacje ukazują się cyklicznie nakładem wydawnictwa C.H. Beck.

Skierowana do zachodnich inwestorów i nie tylko, WiRO ma formę przewodnika z wymiennymi stronami, który dostarcza informacji na temat zmian uwarunkowań gospodarczo-prawnych w następujących dziesięciu krajach Europy Środkowej i Wschodniej:

  • Bułgaria
  • Chorwacja
  • Polska
  • Rumunia
  • Rosja
  • Słowacja
  • Słowenia
  • Czechy
  • Ukraina
  • Węgry

Redaktorem naczelnym części dotyczącej Polski jest Dr. Jörn Brockhuis z kancelarii BSJP.

W 137. aktualizacji WiRO (część dotycząca Polski) zaktualizowany został rozdział dotyczący prawa nieruchomości (D.III). Aktualizacja rozdziału D.III dotyczy przede wszystkim zagadnienia nabywania gruntów przez obcokrajowców. W 2016 roku na mocy prawa unijnego wygasły okresy przejściowe, co skłoniło nowy rząd w Polsce do kontynuowania prostych ustawowo przepisów ochronnych głównie w zakresie rolnictwa.

Aktualizacja dotycząca Polski zawiera nowe opracowanie rozdziału D.V Prawo ochrony środowiska, prawo geologiczne i górnicze oraz prawo energetyczne, którego autorem jest Partner BSJP Dominik Sołtysiak. W ostatnich latach miały miejsce liczne zmiany w prawnych warunkach ramowych dla inwestycji w dziedzinach technologii ochrony środowiska, górnictwie i energii. Jednocześnie uwzględniono zmiany oddziałujące pomiędzy prawem Unii Europejskiej i prawem polskim. Ze względu na to, iż polska polityka energetyczna zaczęła - choć z wahaniem - otwierać się na energię odnawialną, istotne jest przedstawienie ram prawnych dla inwestycji w tę branżę przyszłości.

Kolejne zmiany w części dotyczącej Polski obejmują ustawę dotyczącą prawa cywilnego. Nowe regulacje odnoszą się głównie do stosowania prawa cywilnego w sprawach elektronicznych oświadczeń woli czy elektronicznego obrotu prawnego oraz do kontynuowanych przepisów ochronnych dotyczących gruntów rolnych w przypadku nabycia przez obcokrajowców. Ponadto sprecyzowane zostały przepisy odnośnie prokury i oprocentowania zobowiązań.

Zapraszamy do lektury.