Gospodarka i Prawo w Europie Wschodniej: 140. aktualizacja WiRO wyd. C.H. Beck

Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa (Gospodarka i Prawo w Europie Wschodniej, WiRO), to praca zbiorowa, której poszczególne aktualizacje ukazują się cyklicznie nakładem wydawnictwa C.H. Beck.

Skierowana do zachodnich inwestorów i nie tylko, WiRO ma formę przewodnika z wymiennymi stronami, który dostarcza informacji na temat zmian uwarunkowań gospodarczo-prawnych w następujących dziesięciu krajach Europy Środkowej i Wschodniej:

  • Bułgaria
  • Chorwacja
  • Polska
  • Rumunia
  • Rosja
  • Słowacja
  • Słowenia
  • Czechy
  • Ukraina
  • Węgry

Redaktorem naczelnym części dotyczącej Polski jest Dr. Jörn Brockhuis z kancelarii BSJP.

140. aktualizacja WiRO (część dotycząca Polski) zawiera drugą część obszernej aktualizacji kodeksu pracy. Aktualizacja obejmuje zmiany dotyczące czasu pracy, urlopu, praw rodziców, przepisów odnośnie młodzieży w miejscu pracy, układów zbiorowych, rozstrzygania sporów pracowniczych oraz przedawnienia.

Ponadto aktualizacja dotycząca Polski zawiera nowe opracowanie rozdziału D.VII o prawie autorskim i pokrewnych prawach ochronnych oraz własności przemysłowej. Opracowanie uwzględnia dzieło i autorstwo, osobiste prawa autorskie, a w szczególności komercyjne wykorzystywanie takich praw. Zajęto się również kwestią roszczeń wynikających z naruszenia prawa autorskiego. W zakresie prawa własności przemysłowej rozpatrywane są regulacje dotyczące patentów, włączając patenty pracownika, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego i podania pochodzenia geograficznego. Nadrzędną kwestię stanowią prawa wykorzystania praw autorskich oraz roszczenia wynikające z ich naruszenia. 

Zapraszamy do lektury.