Gospodarka i Prawo w Europie Wschodniej: 144. aktualizacja WiRO wyd. C.H. Beck

Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa (Gospodarka i Prawo w Europie Wschodniej, WiRO), to praca zbiorowa, której poszczególne aktualizacje ukazują się cyklicznie nakładem wydawnictwa C.H. Beck.

Skierowana do zachodnich inwestorów i nie tylko, WiRO ma formę przewodnika z wymiennymi stronami, który dostarcza informacji na temat zmian uwarunkowań gospodarczo-prawnych w następujących dziesięciu krajach Europy Środkowej i Wschodniej:

  • Bułgaria
  • Chorwacja
  • Polska
  • Rumunia
  • Rosja
  • Słowacja
  • Słowenia
  • Czechy
  • Ukraina
  • Węgry

Redaktorem naczelnym części dotyczącej Polski jest Dr. Jörn Brockhuis z kancelarii BSJP.


144. aktualizacja WiRO (część dotycząca Polski) zawiera aktualizację rozdziału D.II dotyczącego prawa umów. Ważnym punktem działalności legislacyjnej ostatnich lat był elektroniczny obrót prawny. Dlatego w prawie umów uległy zmianie np. formalne wymagania oświadczeń woli zarówno w formie konwencjonalnej, jak i elektronicznej. Oprócz nowelizacji ustawodawstwa opracowanie uwzględnia również aktualne orzecznictwo i literaturę.

Zapraszamy do lektury.