Harmonogram aukcji OZE na 2019 rok ogłoszony

Prezes URE opublikował harmonogram tegorocznych aukcji OZE, zgodnie z którym aukcje mają być przeprowadzone w dniach 25 listopada – 13 grudnia 2019 roku. Aukcje dla nowych instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych na lądzie zostały zaplanowane na 5 grudnia 2019 roku (instalacje o mocy powyżej 1 MW) oraz 10 grudnia 2019 roku (instalacje o mocy do 1 MW).

Harmonogram ma charakter informacyjny. Przeprowadzenie aukcji wymaga jeszcze ogłoszenia aukcji zgodnie z przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Więcej informacji na stronie URE.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań. Więcej informacji na temat aukcji OZE udzieli Państwu adwokat Dominik Sołtysiak (dominik.soltysiak@bsjp.pl).