Historyczny wyrok TSUE. Co dalej z ochroną inwestycji?

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydane w szeroko komentowanej sprawie C-284/16 Republika Słowacka przeciwko holenderskiemu koncernowi Achmea BV ma wszelkie szanse zmienić zasady gry w zakresie ochrony inwestycji w Unii Europejskiej.

Trybunał Sprawiedliwości miał stwierdzić, czy klauzule arbitrażowe przewidziane w dwustronnych umowach inwestycyjnych (tzw. BIT - Bilateral Investment Treaty), zawartych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, na podstawie których inwestor zagraniczny może wszcząć postępowanie arbitrażowe przeciwko państwu członkowskiemu, w którym inwestycji dokonał, są zgodne z prawem unijnym. Trybunał przedmiotową zgodność podważył.

Radca prawny Maciej Kuropatwiński komentuje głośny wyrok na łamach bloga Wolters Kluwer "Kluwer Arbitration Blog", próbując odpowiedzieć na pytanie, co dalej w takim razie z ochroną inwestorów w UE.

Artykuł dostępny jest tutaj.