Jak zabezpieczyć w umowie dzierżawy interesy właściciela gruntu

Grzegorz Gajda, radca prawny | Partner w kancelarii BSJP, jest autorem artykułu pt. "Jak zabezpieczyć w umowie dzierżawy interesy właściciela gruntu", który ukazał się w miesięczniku "Czysta Energia" oraz jest dostępny w serwisie e-czytelnia Abrys - Internetowe Archiwum Wydawnictw Komunalnych. 

W swoim artykule autor wyszczególnia to, "co jego zdaniem powinna zawierać dobrze skonstruowana umowa dzierżawy i na co właściciele gruntów powinni zwrócić szczególną uwagę, aby zabezpieczyć swoje interesy, nie tylko te finansowe". 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią artykułu.