Janina Ligner-Żeromska w gronie Best Lawyers in Poland 2016-17

Janina Ligner-Żeromska, adwokat i partner w kancelarii BSJP, została wyróżniona w tegorocznym rankingu Best Lawyers in Poland.

Mecenas Ligner-Żeromska (BSJP Warszawa) znalazła się w gronie prawników wskazanych jako eksperci w Polsce w kategoriach Intellectual Property Law oraz Technology Law.

Metodologia przyznawania rekomendacji Best Lawyers opiera się na szczegółowej ocenie prawników przez innych prawników. Publikacja stanowi najstarszy tego typu ranking w środowisku branżowym.

Mecenas Ligner-Żeromska, członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie, w kancelarii BSJP kieruje praktyką prawa własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii. Doradza we wszystkich kwestiach związanych z własnością intelektualną i przemysłową, a także prawem mediów, prawem nowych technologii, ochroną prywatności i danych osobowych.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące Państwa działalności gospodarczej, które należą do zakresu kompetencji mecenas Ligner-Żeromskiej, zapraszamy do kontaktu na adres: janina.ligner-zeromska@bsjp.pl.