Jarosław Sroka komentuje wyrok dotyczący kształtowania stosunku umownego

Jarosław Sroka w dzienniku „Rzeczpospolita” skomentował niedawny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, dotyczący interpretacji i stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Omawiany wyrok dotyczył konieczności wzięcia na siebie przez wykonawcę odpowiedzialności za ryzyka, które były niemożliwe do przewidzenia i skalkulowania w trakcie składania oferty. Wykonawca zarzucił zamawiającemu ukształtowanie umowy w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i naturą stosunku umownego.

Artykuł ukazał się w papierowym wydaniu „Rzeczpospolitej” z 15 października 2019 r., można go również przeczytać TUTAJ.

Szerzej o komentowanym wyroku i udziale BSJP w postępowaniu pisaliśmy TUTAJ.