Jarosław Sroka prelegentem podczas warsztatów "Zarządzanie roszczeniami w procesie budowlanym"

Jarosław Sroka, radca prawny | partner w Kancelarii BSJP, poprowadzi podczas warsztatów "Zarządzanie roszczeniami w procesie budowlanym" wykład poświęcony wykonywaniu umów o roboty budowlane zawartych w trybie Prawa Zamówień Publicznych. 

Podczas wykładu omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:
  • Ograniczona możliwość wprowadzania zmian do umowy w świetle PZP (roszczenia o dodatkowy czas i wynagrodzenie);
  • Generalny zakaz zmian podmiotowych;
  • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
  • Szczególna podstawa odstąpienia od umowy przez zamawiającego ("interes publiczny");
  • Solidarna odpowiedzialność członków konsorcjum za wykonanie umowy.
Program warsztatów

Termin: 1-2 października 2014 r.
Miejsce: Hotel Mariott, Al. Jerozolimskie 65/79
Warszawa

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa.