Kancelarie BSJP oraz Lubasz i Wspólnicy, przy wsparciu partnera technologicznego FORSAFE sp. z o.o. przygotowują przedsiębiorców do wdrożenia RODO

17 marca br. w godzinach 10:00 - 14:00, w warszawskim biurze kancelarii, przy ul. Chmielnej 19, odbędzie się zamknięte szkolenie poświęcone nowemu rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO).

Szkolenie jest organizowane przez mec. Janinę Ligner-Żeromską, partnera kancelarii BSJP, Kancelarię Lubasz i Wspólnicy oraz partnera technologicznego Forsafe

Patronat nad szkoleniem objęła Izba Gospodarki Elektronicznej e-Commerce Polska.

RODO - co się zmienia?

RODO będzie wspólnym narzędziem stosowanym we wszystkich państwach członkowskich UE. 28 jurysdykcji, dotychczas różniących się w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych, będzie podlegało od 2018 r. postanowieniom jednego aktu prawnego, obowiązującego na terenie całej Unii.

O czym będziemy mówić?

Celem szkolenia jest omówienie nowych zasad ochrony danych osobowych wprowadzanych na mocy Rozporządzenia RODO.
RODO przewiduje wiele nowych zadań dla administratorów danych i podmiotów przetwarzających dane na podstawie umowy powierzenia, czyli procesorów. Ustanawia też nowy reżim powoływania inspektora ochrony danych osobowych (dotychczasowy administrator bezpieczeństwa informacji) -dla niektórych podmiotów powołanie inspektora będzie obowiązkowe. Nowe przepisy przyznają także nowe uprawnienia podmiotom danych. Szersze prawa osób, których dane dotyczą oznaczają także więcej obowiązków po stronie administratorów.