Katarzyna Domańska-Mołdawa współautorką artykułu "Postępowanie naprawcze i reorganizacyjne w Polsce"

Dnia 22.11.2016 roku Komisja Europejska przedstawiła propozycję dyrektywy COM (2016) 723 dotyczącą zapobiegawczych środków restrukturyzacyjnych, drugiej szansy i działań zwiększających efektywność restrukturyzacji, postępowania upadłościowego i umorzenia długów. Ma ona na celu umożliwić rentownym przedsiębiorstwom mającym trudności gospodarcze dostęp do profilaktycznych środków restrukturyzacji, niezależnie od tego, w którym z państw członkowskich mają swoją siedzibę.

W podręczniku Wirtschaft und Recht in Osteuropa WiRO 2018, Zeszyt 12, str. 353-358 ukazał się artykuł pt. "Postępowanie naprawcze i reorganizacyjne w Polsce oraz wniosek dotyczący dyrektywy UE w sprawie zapobiegawczych środków restrukturyzacyjnych - cześć 1", którego współautorkami są dr Katarzyna Domańska-Mołdawa z kancelarii BSJP oraz Dr Romana Cierpial-Magnor (Instytut FOWI, Wiedeń).

Publikacja ukazuje się nakładem wydawnictwa C.H.Beck i jest do nabycia w księgarni internetowej wydawnictwa.


Pełna wersja artykułu dostępna jest TUTAJ.

Więcej informacji na temat niniejszej publikacji oraz postepowań naprawczych i reorganizacyjnych w Polsce udzieli Państwu dr Katarzyna Domańska-Mołdawa (katarzyna.domanska-moldawa@bsjp.pl).