Katarzyna Domańska-Mołdawa współautorką książki o restrukturyzacji

16 lipca 2018 r. odbyła się premiera książki pt. "Restrukturyzacja, reorganizacja, upadłość. Międzynarodowe publikacje na temat bieżących zagadnień. Szósty Rocznik Krakowskiego Forum Prawa" [tytuł oryginalny: "Sanierung, Reorganisation, Insolvenz. Internationale Beiträge zu aktuellen Fragen Sechstes Jahrbuch des Krakauer Forums der Rechtswissenschaften"]. Dr Katarzyna Domańska-Mołdawa, adwokat i partner w kancelarii BSJP, jest współautorką rozdziału o Polsce.

W 2016 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy ustanawiającej ramy prewencyjnych działań naprawczych i restrukturyzacyjnych. Celem nowego programu jest zapewnienie rentownym przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej dostępu do prewencyjnych działań naprawczych oraz wyższego stopnia pewności prawnej dzięki bardziej zintegrowanym procedurom upadłościowym i restrukturyzacyjnym na terenie UE, a w ostateczności uniknięcie upadłości i zachowanie aktywów.

Artykuły w "Szóstym Roczniku Krakowskiego Forum Prawa" podejmują temat aktualnej sytuacji prawnej oraz konieczności dostosowania odpowiednich przepisów prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego w Niemczech, Polsce, Słowacji, Czechach i na Węgrzech. Rozdział pt. "Wybrane zagadnienia procesu restrukturyzacji i reorganizacji w Polsce w świetle projektu dyrektywy UE w sprawie zapobiegawczych środków restrukturyzacyjnych" opracowały Dr Katarzyna Domańska-Mołdawa (BSJP) oraz Dr Romana Cierpial-Magnor (FOWI).

Publikacja ukazała się nakładem wydawnictw Facultas/Nomos i jest do nabycia w księgarni internetowej wydawnictwa Facultas.
Więcej informacji na temat niniejszej publikacji oraz zagadnienia restrukturyzacji przedsiębiorstw w Polsce udzieli Państwu Dr Katarzyna Domańska-Mołdawa (katarzyna.domanska-moldawa@bsjp.pl).