Katarzyna Domańska-Mołdawa współautorką książki o zabezpieczeniach rzeczowych kredytów

22 czerwca miała miejsce w Wiedniu premiera książki pt. "Zabezpieczenia rzeczowe kredytów przy upadłości w Europie Środkowej i Wschodniej" [tytuł oryginalny: "Dingliche Kreditsicherheiten in der Insolvenz in Mittel- und Osteuropa"]. Dr Katarzyna Domańska-Mołdawa, adwokat i partner w kancelarii BSJP, jest współautorką rozdziału o Polsce.

Publikacja stanowi podsumowanie dwuletniego projektu badawczego Instytutu Badawczego Prawa Gospodarczego Europy Środkowej i Wschodniej (FOWI) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu i obejmuje praktyczne zagadnienia z zakresu zabezpieczeń kredytów przy upadłości w krajach regionu CEE. 

W ramach przedmiotowego projektu zbadana została sytuacja wierzycieli zabezpieczonych zabezpieczeniami rzeczowymi w postępowaniach upadłościowych dłużników w Bułgarii, Polsce, Rumunii, Rosji, na Słowacji, w Czechach, na Ukrainie i Węgrzech.

We wszystkich badanych krajach istnieją bowiem liczne nowe regulacje w prawie cywilnym i upadłościowym, które z jednej strony zostały wprowadzone w ramach nowelizacji przepisów prawa cywilnego krajów objętych reformą i które z drugiej strony powstały jako reakcja na kryzys gospodarczy w celu znowelizowania przepisów prawa upadłościowego.

Rozdział pt. "Zabezpieczenia kredytów przy upadłości w Polsce. Sytuacja prawna zabezpieczonych wierzycieli" zredagowały Dr Katarzyna Domańska-Mołdawa (BSJP) oraz Dr Romana Cierpial-Magnor (FOWI).

Spis zagadnień objętych rozdziałem dostępny jest tutaj.

Publikacja ukazała się nakładem austriackiego wydawnictwa Facultas i jest do nabycia w księgarni internetowej wydawnictwa Facultas.
Więcej informacji na temat niniejszej publikacji oraz zabezpieczeń rzeczowych kredytów w projektach nieruchomościowych w Polsce udzieli Państwu Dr Katarzyna Domańska-Mołdawa (katarzyna.domanska-moldawa@bsjp.pl).