Konferencja prasowa "ENERGETYKA WIATROWA W POLSCE 2014"

Dnia 21 listopada 2014 roku w Centrum Informacji PAIiIZ odbyła się z udziałem przedstawicieli ogólnopolskich mediów konferencja  prasowa "Energetyka Wiatrowa w Polsce". Konferencja była poświęcona prezentacji 6. edycji raportu "Energetyka Wiatrowa w Polsce 2014", którego współautorami są eksperci z kancelarii BSJP. 

Podczas konferencji mec. Dominik Sołtysiak, Partner w Kancelarii BSJP oraz specjalista w zakresie prawa energetycznego, przedstawił możliwe scenariusze wejścia w życie systemu aukcyjnego w oparciu o aktualny stan prac legislacyjnych nad ustawą OZE. 

Więcej informacji na temat konferencji oraz wypowiedzi mec. Dominika Sołtysiaka znajdziecie Państwo m.in. na stronach: Polskie Radio, Rynek Infrastruktury, ONET, Forsal.

Zaprezentowany na konferencji Raport jest obecnie jedynym i bardzo cenionym wśród przedstawicieli branży kompleksowym opracowaniem na temat rynku energetyki wiatrowej w Polsce. W treści Raportu zawarta została szczegółowa analiza uwarunkowań prawnych rozwoju energetyki wiatrowej z uwzględnieniem najbardziej aktualnego projektu ustawy OZE. Przedstawione zostały perspektywy i ograniczenia rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce oraz programy pomocy publicznej dla energetyki wiatrowej w perspektywie lat 2014-2020. 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu "Energetyka Wiatrowa w Polsce 2014".Patronem wydania jest Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, natomiast patronat medialny objęła Grupa PTWP, wydawca m.in. Nowego Przemysłu oraz Dziennik Gazeta Prawna.

Więcej informacji na temat raportu udzieli Państwu mec. Dominik Sołtysiak, e-mail: dominik.soltysiak@bsjp.pl