Konferencja prasowa "ENERGETYKA WIATROWA W POLSCE 2015"

Rok 2015 jest rokiem przełomowym dla branży energetyki odnawialnej. Wraz z wejściem w życie ustawy o OZE od 2016 roku zmienią się również zasady przyznawania wsparcia dla odnawialnych źródeł energii. Następuje fundamentalna zmiana filozofii finansowania dalszej rozbudowy portfela OZE, z początkowo dość hojnego, ale niestabilnego systemu certyfikatów, na formułę tańszą i oferującą niższe, ale za to bardziej przewidywalne wsparcie w modelu aukcyjnym.

Dnia 19 listopada 2015 roku w centrum Prasowym PAP odbyła się z udziałem przedstawicieli ogólnopolskich mediów konferencja prasowa poświęcona prezentacji 7. edycji raportu "Energetyka Wiatrowa w Polsce", którego współtwórcami są Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, firma doradcza TPA Horwath oraz kancelaria prawna BSJP.

Podczas konferencji mec. Dominik Sołtysiak, Partner w Kancelarii BSJP oraz specjalista w zakresie prawa energetycznego, przedstawił praktyczne uwagi do ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zaprezentowany na konferencji raport jest obecnie jedynym i bardzo cenionym wśród przedstawicieli branży kompleksowym opracowaniem na temat rynku energetyki wiatrowej w Polsce. W 7. edycji raportu poddano szczegółowej analizie zarówno dotychczasowy model wsparcia oparty na zielonych certyfikatach, jak i nowy model przetargowy, w ramach którego pierwsza aukcja powinna być zorganizowana w 2016 roku. Raport opisuje stan rynku, uwarunkowania prawne, możliwości dotacyjne i ryzyka, jakie czekają na deweloperów i inwestorów w tej branży.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu "Energetyka Wiatrowa w Polsce 2015".Patronem wydania jest Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, natomiast patronat medialny objęła Grupa PTWP, wydawca m.in. Nowego Przemysłu oraz Dziennik Gazeta Prawna.

Więcej informacji na temat raportu udzieli Państwu mec. Dominik Sołtysiak, e-mail: dominik.soltysiak@bsjp.pl