Konferencja "Sport i Kultura Fizyczna w XXI wieku - wyzwania dla ustawodawcy"

Kancelaria BSJP zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Sport i Kultura Fizyczna w XXI wieku-wyzwania dla ustawodawcy", która odbędzie się 23 marca 2018 roku w Centrum Konferencyjnym UWM w Olsztynie.

Na konferencji poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia:

  • Administrowanie sportem
  • Kluby sportowe jako podmioty prawa
  • Samorząd terytorialny, administracja centralna i rządowa a sport
  • Finansowanie klubów sportowych i sportowców
  • Cywilistyczne aspekty prawa sportowego
  • Doping w sporcie, przeciwdziałanie przestępczości w sporcie 
  • Ubezpieczenie społeczne sportowców 
  • Sport w ujęciu prawa międzynarodowego
  • E-sport
  • Zarządzanie w sporcie

Jednym z prelegentów będzie mec. Dawid Szadaj, radca prawny w kancelarii BSJP, który w ramach pierwszego panelu dyskusyjnego wygłosi wykład pt. "Klub sportowy - jego charakter i forma prawna".

Organizatorem wydarzenia jest Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego WPIA UWM.

Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest tutaj.