Konferencja "Umowy w sektorze energetycznym" z prelekcją Grzegorza Wąsiewskiego


6- 7 listopada zapraszamy na Konferencję "Umowy w sektorze energetycznym - wątpliwości, problemy, rozwiązania".

Główne zagadnienia:

  • Zawieranie umów pomiędzy firmą energetyczną a Klientem
  • Zapewnienie zgodności z RODO
  • Problemy prawne mogące wystąpić na etapie realizacji umowy
  • Odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy
  • Spory w zakresie umów - case study
  • Problematyka pełnomocnictw w procesie wypowiedzenia umowy
  • Studium przypadku wypowiedzenia umowy

Jednym z prelegentów będzie r. pr. dr Grzegorz J. Wąsiewski, który poprowadzi panel "Zawieranie umów pomiędzy firmą energetyczną a Klientem - aspekty prawne".

Więcej informacji w załączniku.

Załącznik

11.06.umowy pomiędzy spółkami obrotu energią i gazem a konsumentem.wm0940_broszura_v11.pdf