Konferencja "Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach budowlanych z perspektywy inwestora"

W dniach 18-19 kwietnia 2018 r. w Warszawie odbędzie się Konferencja "Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach budowlanych z perspektywy inwestora".

Perspektywa wystąpienia ryzyka inwestycyjnego na etapie planowania, realizacji i końcowego odbioru inwestycji jest zjawiskiem powszechnym i kosztownym. Podczas konferencji zostaną omówione praktyczne rozwiązania konfliktów występujących przy realizacji inwestycji budowlanych. Dodatkowo zostaną zaprezentowane metody unikania błędów w ramach przedsięwzięcia poprzez prawidłowe konstruowanie umowy między inwestorem a wykonawcą.

Podczas konferencji zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • zarządzanie ryzykiem na etapie projektu inwestycji - metodyka unikania błędów w ramach realizacji inwestycji
  • najnowsze orzecznictwo sądowe i zasady postępowania w procesach budowlanych
  • nowe przesłanki odpowiedzialności solidarnej inwestora
  • odbiór inwestycji - możliwe konflikty na linii inwestor-wykonawca
Jednym z Prelegentów będzie r. pr. Jarosław Sroka, który omówi zagadnienie "Proces kontrolny organów nadzoru (UOKiK, KNF) oraz ich konsekwencje w razie stwierdzenia naruszenia zbiorowych interesów konsumentów".

Szczegółowy program wydarzenia jest tutaj.