Konsekwencje polegania na zasobach podmiotów trzecich przy realizacji zamówień na roboty budowlane

Możliwość posiłkowania się wykonawcy zasobami osób trzecich gwarantuje wprost art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych (p.z.p.), który został dodany przy okazji implementacji Dyrektywy 2014/24/UE i zaczął obowiązywać w 2016 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą one udzielić swoich zasobów tylko wtedy, gdy zrealizują roboty budowlane lub usługi, do których takie zdolności są niezbędne. Wymóg zrealizowania części zamówienia, z którymi wiąże się udostępniany zasób, należy rozumieć jako obowiązek faktycznego, rzeczywistego, a nie teoretycznego, zrealizowania części zamówienia w charakterze podwykonawcy lub wspólnie z wykonawcą.

Konsekwencje wyboru podmiotu trzeciego udostępniającego zasób w postaci zdolności technicznej lub zawodowej dla portalu Rynek Infrastruktury omawiają r. pr. Jarosław Sroka oraz r. pr. Kamila Nieśpielak.

Artykuł dostępny tutaj.