Kto odpowiada za długi osoby chorej psychicznie? Ubezwłasnowolnienie a kredyt

Umowa zobowiązania zaciągnięta przez osobę całkowicie ubezwłasnowolnioną jest nieważna. Jednak w przypadku osoby częściowo ubezwłasnowolnionej decyzja leży po stronie przedstawiciela ustawowego, który ma prawo jej potwierdzania bądź nie. Problem komentuje szerzej adwokat Katarzyna Domańska - Mołdawa dla Bankier.pl w artykule "Kto odpowiada za długi osoby chorej psychicznie? Ubezwłasnowolnienie a kredyt".

Artykuł dostępny jest TUTAJ.