Maciej Prusak pełnomocnikiem w procesie Prezydenta Lecha Wałęsy

W precedensowym procesie o granice wolności słowa w Polsce, toczącym się z powództwa Jarosława Kaczyńskiego przeciwko Prezydentowi Lechowi Wałęsie zapadł 6 grudnia 2018 roku wyrok Sądu I Instancji. Sąd Okręgowy w Gdańsku przyznał rację Prezydentowi Lechowi Wałęsie reprezentowanemu przez adwokata Macieja Prusaka (BSJP) i przez radcę prawnego Pawła Janca, oddalając powództwo co do dwóch roszczeń o opublikowanie przeprosin i co do roszczenia o zasądzenie zadośćuczynienia. Co do jednego roszczenia o opublikowanie przeprosin, Sąd uznała racje powoda. Wyrok nie jest prawomocny. Adwokat Maciej Prusak zapowiedział apelację, co do części orzeczenia uwzględniającej powództwo.