Maciej Prusak został pełnomocnikiem Prezydenta Lecha Wałęsy

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 3 maja 2017 r. adw. Maciej Prusak został pełnomocnikiem Prezydenta Lecha Wałęsy w sprawach dotyczących ochrony dóbr osobistych.