Marcin Kroll nowym wspólnikiem BSJP

Kancelaria BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson Sp. k. powiększyła grono wspólników. Nowym Partnerem został adwokat i rzecznik patentowy Marcin Kroll.

Marcin Kroll, dotychczas związany z kancelarią act BSWW, jest ekspertem z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii.

Jest m.in. zawodowym pełnomocnikiem przed Urzędem ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante w sprawach z zakresu unijnych znaków towarowych i wzorów.

Kompleksowo doradza w sprawach związanych z uzyskiwaniem ochrony, transferem i komercjalizacją technologii i zwalczaniem naruszeń w postępowaniach dotyczących znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów, praw autorskich oraz czynów nieuczciwej konkurencji. Dla klientów opracowuje i wdraża strategie ochrony praw własności intelektualnej, w tym o wymiarze międzynarodowym. Reprezentuje ich przez Urzędem Patentowym RP, EUIPO oraz Biurem Międzynarodowym WIPO.

Swoje zainteresowania koncentruje również na zagadnieniach związanych z prawem nowych technologii. Doradza w zakresie projektów IT, w tym realizowanych w metodykach zwinnych, w szczególności opracowuje i negocjuje umowy wdrożeniowe, licencyjne utrzymania i rozwoju.

Klientom doradza także w zakresie RODO, ochrony danych osobowych i prywatności, prawa reklamy, handlu elektronicznego oraz obrotu konsumenckiego.

Posiada ponadto doświadczenie z zakresu prawa konkurencji, zarówno w postępowaniach antymonopolowych oraz dotyczących kontroli koncentracji, prowadzonych przed Prezesem UOKiK oraz Komisją Europejską.

Dzięki szerokiemu doświadczeniu nowego Partnera transfer istotnie wzmacnia kompetencje kancelarii BSJP, w tym w szczególności departamentu BSJP IP & Patent, który oferuje kompleksową pomoc prawną na rzecz polskich i zagranicznych podmiotów w zakresie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej oraz prawa nowych technologii.

Więcej informacji nt. obsługi klientów w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej udzieli Państwu mec. Marcin Kroll (marcin.kroll@bsjp.pl).