Marketing z głową: Janina Ligner-Żeromska o tym jak korzystać z praw autorskich, znaków towarowych i wizerunku w reklamie

Partner w kancelarii BSJP
adwokat Janina Ligner-Żeromska

oraz Konfederacja Lewiatan

zapraszają na szkolenie:

Marketing z głową: 
Jak świadomie korzystać z praw 
autorskich, znaków towarowych 
i wizerunku w komunikacji reklamowej?
 
które odbędzie się w dniu 20 listopada 2015 r. w Warszawie.
 
Szkoleniem z zakresu podstaw prawnych działań PR i marketingowych szczególnie zainteresowane będą działy prawne, PR, marketingu oraz agencje reklamowe. 

Omówione zostaną wybrane zagadnienia dotyczące warunków i zasad korzystania z cudzego wizerunku (w tym osób znanych, także nieżyjących), znaków towarowych, muzyki, cytatów, badań, obiektów architektury lub fotografii. Szkolenie odpowie na pytania, jak bezpiecznie i legalnie pozyskiwać prawa do wyżej wskazanych utworów oraz w jaki sposób najlepiej zabezpieczać interesy firmy przy zawieraniu umów.

Szkolenie uwzględnia nowoczesne sposoby komunikacji, takie jak Internet i media społecznościowe.

Szczegółowy program szkolenia

Zgłoszenie

Serdecznie zapraszamy do udziału.