Można sprawdzić, czy kontrahent rozliczył podatki

Z początkiem roku ustawodawca umożliwił przedsiębiorcom weryfikację swoich kontrahentów w zakresie rozliczeń z organami podatkowymi.

Przedsiębiorca, składając wniosek do organu podatkowego może uzyskać informację w zakresie:
  1. niezłożenia lub złożenia przez swojego kontrahenta deklaracji lub innego dokumentu, do których złożenia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
  2. nieujęcia lub ujęcia przez swojego kontrahenta w złożonej deklaracji lub złożonym innym dokumencie zdarzeń, do których ujęcia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
  3. zalegania lub niezalegania przez swojego kontrahenta w podatkach wynikających z deklaracji lub innego dokumentu składanych na podstawie przepisów ustaw podatkowych.

W przypadku dużych kontraktów lub niepewności co do sytuacji finansowej drugiej strony transakcji, warto zastanowić się nad złożeniem wniosku o wydanie stosownego zaświadczenia.

Kancelaria BSJP służy pomocą w jego uzyskaniu.

Więcej informacji udzielą Państwu adw. / doradca podatkowy Rafał Lewandowski (rafał.lewandowski@bsjp.pl) oraz r. pr. / doradca podatkowy Patrycja Zdanowicz-Pastuszak (patrycja.zdanowicz-pastuszak@bsjp.pl).