Nie można zarejestrować znaku "House of Cars"

17 kwietnia 2018 r. Sąd Unii Europejskiej wydał wyrok popierający stanowisko EUIPO, zgodnie z którym nazwa "House of Cars" nie ma charakteru odróżniającego. Przedsiębiorstwo miało zajmować się szeroko pojętą sprzedażą aukcyjną pojazdów.

Urząd uznał, że zaproponowane określenie bezpośrednio odnosi się do informacji o działalności przedsiębiorstwa, przez co nie ma zdolności odróżniającej i dlatego nie może być zarejestrowane.

Doradzając klientom i mając wątpliwość co do zdolności rejestrowej znaku towarowego, rzecznicy patentowi często sprawdzają, jak wyglądają podobne sprawy. Ocena zdolności rejestrowej, w tym bezwzględnych przeszkód rejestracji wynikających ze wcześniejszych decyzji EUIPO, w świetle omawianego wyroku nie jest już taka pewna. Okazuje się, że nie zawsze to co wydaje się przedsiębiorcom ich twórczą inwencją (w dodatku wcześniej w podobnych przypadkach uznaną przez EUIPO), jest taką w istocie.

Rzecznik patentowy Katarzyna Kwestarz komentuje wyrok na łamach Pulsu Biznesu z dn. 11 maja 2018 r.