Nowe zmiany prawa pracy

Najnowsza nowelizacja przepisów prawa pracy weszła w życie we wrześniu. Główne zmiany skupiają się na problemie dyskryminacji i mobbingu oraz równego traktowaniu pracowników. Kolejne zmiany dotyczą wydawania świadectw pracy oraz uprawnień rodzicielskich.

Najważniejsze zamiany oraz ich wpływ na prowadzenie biznesu w najnowszym newsletterze prawa pracy przestawił adwokat Michał Włodarczyk.

Zapraszamy do pobrania newslettera z załącznika poniżej.


Załącznik

legal alert_wrzesień 2019_prawo pracy.pdf