Nowelizacja ustawy o OZE

W dniu 14 lipca 2018 roku weszła w życie ustawa o zmianie Ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja zawiera szereg kluczowych dla sektora energetyki odnawialnej zmian, które mają w szczególności umożliwić przeprowadzenie pierwszej regularnej aukcji sprzedaży energii od wejścia w życie przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii, którą objętą będą instalacje odnawialnych źródeł energii o mocy przyłączeniowej powyżej 1 MW. W tym zakresie zmiana Ustawy OZE usuwa wdrożone w 2016 roku wadliwe regulacje i zakwestionowane przez Komisję Europejską normy pozwalające na łączenie pomocy publicznej inwestycyjnej i operacyjnej.

Nowelizacja wprowadza również zmiany do ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz ustawy prawo budowlane, które w sposób istotny liberalizują wprowadzone ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych przepisy dotyczące budowy oraz opodatkowania farm wiatrowych, co daje nadzieję na dalszy rozwój inwestycji w farmy wiatrowe w Polsce w najbliższym czasie.

Adwokat Dominik Sołtysiak podsumowuje najważniejsze zmiany - tekst dostępny w załączniku.

Załącznik

bsjp_legal alert_august 2018_pl.pdf